Overvejer du at bruge undertegnende til at få styr på mindsettet hos dig, dit team eller dine medarbejdere?

En proces starter altid med en uforpligtende snak, og du kan kontakte mig her.
[list style=”circle”]

Typisk vil du hyre mig, hvis…

 • Du er erhvervsleder.
 • Du er en del af et ledelsesteam.
 • Du er topidrætsmand eller –kvinde.
 • Du sidder i en situation, hvor du kan mærke, at der mangler de sidste 5%, men du kan ikke definere, hvad det er.

[/list]
[list style=”circle”]

Jeg udfører opgaver inden for…

 • Én-til-én excutive coaching
 • Talent Management
 • Team Performance
 • Foredrag

[/list]
[list style=”circle”]

Opgaver du kan hyre mig til kunne være…

 • At arbejde med en ledelsesgruppe, der mangler et fælles fodslag – en fælles målsætning.
 • At give sparring til dig, eller en kollega, der har mistet motivationen og gnisten.
 • At udarbejde handleplaner, struktur og strategier for en virksomhed.
 • At se i øjnene, at ensomhed er en del af det at være en high performer eller topidrætsmand- eller kvinde.
 • At finde frem til, hvorfor du er ”god”, men ikke ”great” til det, du gør!
 • At være din co-driver igennem en større reorganisering i din egen eller den virksomhed, du arbejder for.
 • At arbejde med work-life balance.

[/list]

Ingen pakkeløsninger!

Jeg arbejder ikke med faste priser – de afhænger altid af den enkelte opgave, så kontakt mig, hvis vi skal tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig og, hvad det vil koste. Her vil jeg også kunne fortælle dig, hvordan jeg arbejder.

Der er stor forskel på, om vi skal have individuelle coachingforløb, om du er sportsmand eller –kvinde eller, om jeg skal arbejde med et ledelsesteam.

ROI

Akkurat som ved en hvilken som helst anden ydelse eller produkt skal du have valuta for
pengene, når du investerer mindset træning.

Det er ikke til at måle en 100% præcis Return on investment (ROI), når du arbejder med ”de indre værktøjer”. Men vi kan komme tæt på.

Jeg dokumenterer alle sessioner og sætter ved opstart af alle forløb en skarp målstreg for
den succes vi sammen skal skabe. Det kunne f.eks. være en økonomisk resultatmålstreg, men det kan også meget vel handle om menneskelige relationer, der skal forbedres.

Første møde er altid uforpligtende og stedet, hvor vi finder ud af,
om der er kemi, og om vi skal arbejde videre sammen…

Du kontakter mig her.Are you considering Michael Hansen as your mindset trainer, for you, your team or your organization?

A process always starts with a talk – you can contact me here.
[list style=”circle”]

Typically, you would hire me if …

 • You are a business leader or executive
 • You are part of a management team.
 • You are a high level athlete
 • You are in a situation where you can feel you lack the last 10%, but you cannot define what it is.

[/list]
[list style=”circle”]

I perform tasks within …

 • One-to-one excutive coaching
 • Talent Management
 • Team Performance
 • Public speaking and workshops

[/list]
[list style=”circle”]

Tasks you can hire me to be …

 • Working with a management team that lacks a common goal – and strategy.
 • Coaching you, or a colleague who has lost motivation and spark.
 • Prepare action plans, structure and strategies for a company.
 • To find out why you are “good” but not “great” at what you are doing!
 • To be your co-driver through a major reorganization in your company.
 • Working with work-life balance.

[/list]

No package deals!

I do not work with fixed prices – it depends on the individual task.
Everything is taylor made for you and your needs and wants.

ROI

Just as with any other service or product you must get value for your money, when you invest in mindset training.

I measure all activities to reassure Return on Investment (ROI).

Through all sessions I set up a sharp finish line for all activities and goals. This reassures you and me, that what we create is a success. It can be both a financial performance line, but it can also be a more “soft” goal line.

First meeting is always informal and the place where we find out if there is chemistry …

Contact me here.